Offensiv Folkbildning

 

På gång: Folkbildarträff och årsmöte

 

FOLKHÖGSKOLAN OCH ASYLRÄTTEN

En folkbildarträff med Offensiv folkbildning

 

Inledare

Sanna Vestin, FARR,

Olle Westberg, rektor på Botkyrka folkhögskola

 

Torsdag 24 maj kl 18.30

På Dynamo, Södermannagatan 38, Stockholm

 

Detta är härmed även en kallelse till årsmöte för föreningen Offensiv folkbildning. Nedan finns dagordningen. Den som vill ha verksamhetsberättelsen och bokslutet innan mötet kan kontakta Eric Hartig, kassör i föreningen, så skickas den via e-post. (eric.hartig@botkyrkafolkhogskola.org )

 

Välkomna alla ni som är intresserade av folkhögskolans samhällsförbättrande engagemang!

 

Se även https://www.facebook.com/OffensivFolkbildning/

http://www.offensivfolkbildning.se/

 

Dagordningen för årsmötet:

 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 

2. Val av protokolljusterare och rösträknare.

 

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 

4. Fastställande av dagordning.

 

5. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.

 

6. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.

 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 

8. Fastställande av medlemsavgifter.

 

9. Fastställande av ev. verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.

 

10.Val av styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 1 år

 

11.Val av revisorer samt suppleanter.

 

12.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 

13.Övriga frågor. Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 - 17 - 18 november 2017

 

FOLKBILDNING FÖR ETT ANNAT EUROPA

– Riksträff med Offensiv folkbildning vid EU-toppmötet i Göteborg

 

EU:s ledare Theresa May, Immanuel Macron, Angela Merkel, Jean Claude Juncker m fl kommer till Göteborg för ett EU -toppmöte fredag 17 november. Med anledning av detta sker en rad sidoaktiviteter och seminarier på stan.

Föreningen Offensiv Folkbildning bjuder tillsammans med Göteborgs folkhögskola in lärare och deltagare på Sveriges folkhögskolor till en riksträff 16 och 17 november 2017 i anslutning till toppmötet. För de som vill, kommer riksträffen att fortsätta även på lördag den 18 november. Riksträffen inleds torsdag den 16 november kl 13:00 och dess första del avslutas fredag den 17 november kl. 13.00.

På fredagen efter 13.00 kan vi vara med på aktiviteter på stan, bl. a planeras en manifestation för asylrätt och ett torgmöte för ett rättvist Europa. På lördagen kan de som vill vara med på ett seminarium om ”Ett annat Europa är möjligt” på Arbetarrörelsens folkhögskola vid Järntorget eller andra aktiviteter. Eftermiddagen och kvällen fylls med workshops och kulturaktiviteter.

På programmet finns workshops och samtal om bl.a.

•”Folkbildning för ett annat Europa”

•”Social hållbarhet - Vad är det?”

•”EU:s flykting- och miljöpolitik”

•”Brexit- Svexit, ska Sverige vara kvar i EU och hur kan vi i så fall påverka makthavarna?”

•”EU– vad gör folkhögskolorna?”

 

VAR: Göteborgs Folkhögskola på Nya Varvet

NÄR: 16 - 17 november 2017

KOSTNAD: 150 kr för deltagare och 400 kr för personal (lärare m.fl)

BOENDE OCH RESA: Varje skola bokar och betalar själv sina resor och sitt boende. Förslag på boende: http://www.blahuset.com

 

ANMÄLAN: snarast till info@offensivfolkbildning.se

 

FRÅGOR: skriv till info@offensivfolkbildning.se

 

Se även föreningen Offensiv folkbildnings Facebooksida! Länk finns

 

Göteborgs folkhögskola på Nya Varvet. http://gbg.fhsk.se/sv/kulturplattformen/fhsk-Goteborg2/Startsida/Om-skolan/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 2017.10.18 - Sidansvarig: Eric Hartig