Kontakt

Styrelsen 2011:

Erik Hartig Botkyrka folkhögskola
Lars Igeland, Färnebo Folkhögskola, talesperson
Gunilla Josefsson Hällefors folkhögskola
Karin Lundberg, Stadsmissionens folkhögskola, talesperson
Lillemor Norling,
Lisa Wåhlén Brunnsviks folkhögskola
Staffan Roselius många olika uppdrag

Vill du ha kontakt med föreningen- maila någon av oss eller ring oss på vår respektive skola.
Du är välkommen till en av våra riksträffar som är öppna även för icke medlemmar. Ett diskussions- och informationsforum för föreningen finns också på folkbildningsnätet: Gå till ikonen diskussioner, och vidare till folkbildningsdiskussion där vår grupp ligger.

Bli medlem
Medlemsavgiften för skolor, studieförbund och riksorganisationer är 1000 kronor per år, för SFHL-avdelningar och andra lokalavdelningar 300 kr per år och för enskilda medlemmar 100 kr per år (20 kr för kursdeltagare på folkhögskola och studieförbund). Som medlem visar man sitt stöd för en offensiv folkbildning. Det är viktigt att vi kan visa att vi är många om vi ska nå resultat.

Medlemsavgifterna används i första hand till resor till kontaktskapande arbete mellan aktiva folkbildare och till utskick inför större gemensamma möten.

Vårt postgironummer är 113 88 62-6
Vill Du/Ni bli medlemmar, ange på talongen namn, postadress, e-postadress, telefonnummer och att det gäller medlemskap. Informera gärna andra om denna möjlighet.

uppdaterad: 2011-10-18         info@offensivfolkbildning.se