Länkar

Folkbildningsrådet
SFHL - Svenska folkhögskolans lärarförbund
Folkbildningsnätets pedagogiska resurser
Folkhögskola.nu - folkhögskolornas gemensamma webbplats

Medlemmar i Föreningen Offensiv Folkbildning:

Botkyrka folkhögskola
Bäckedals folkhögskola
Finska folkhögskolan
Färnebo folkhögskola
Glokala folkhögskolan
Göteborgs folkhögskola
Kvarnby folkhögskola
Malungs folkhögskola
Stensunds folkhögskola
Stadsmissionens Folkhögskola
Utbildning för biståndsverksamhet-UBV
Wiks folkhögskola
Åsa folkhögskola
Östra Grevie Folkhögskola

uppdaterad: 2009-08-19         info@offensivfolkbildning.se