Arkiv:

OBS att nedanstående är arkivmaterial, dvs ej längre aktuellt.

Välkomna till höstens riksträff med Offensiv Folkbildning på temat

Folkbildningen+ interkulturell pedagogik?

Hur ger vi inom folkbildningen plats åt fler röster?

Kom och lyssna och diskutera på föreläsningar, delta i workshops och knyt nya kontakter.

Träffen går av stapeln tisdag eftermiddag, -kväll och onsdag förmiddag den 12 och 13 oktober och är ett samarrangemang med Röda Korsets Folkhögskola i Skärholmen, Stockholm.

Programmet består av föreläsningar med Pirjo Lahdenperä, professor vid Mälardalens Högskola och Helena Rojas, utvecklingsledare i Botkyrka kommun, workshops och underhållning på tisdag kväll.

Kostnad inklusive middag och fika: 400 kr för personal och 200 kr för deltagare.

Anmälan per e-post till eric.hartig@folkbildning.net

Var snälla och sätt upp affischer och sprid informationen på er skola!

Affisch för nedladdning

Välkommen till riksträff och årsmöte
Med Föreningen Offensiv Folkbildning
Torsdag 18 mars Kl.10-16.30 på Tollare Folkhögskola i Stockholm
Tema: Interkulturell pedagogik

Möt föreläsare och aktiva deltagare från Biskopsgårdens Folkhögskola och även de som jobbar på nystartade Kista Folkhögskola under en spännande temadag!

Program:
10.00    Presentation av Föreningen Offensiv Folkbildning och alla närvarande. Workshop: Frågeställningar kring interkulturell pedagogik på olika skolor
11.00      Årsmöte för Föreningen Offensiv Folkbildning
12.00      Lunch
13.00      Kista Folkhögskola - Sveriges nya muslimska folkhögskola berättar om sina planer och sin verksamhet
13.45      Folkhögskolan som interkulturell lärmiljö - i praktiken. Inledare Abdullahi Mohamed Ahmed från Göteborgs folkhögskola i Biskopsgården.
14.30      Fika
15.00    Gemensam diskussion och utbyte av erfarenhet om interkulturellt lärande.
16.30      Slutar vi

Anmälan till lena@skordeman.com  Kostnad 350 kr inkl fika, lunch och fika, 250 kr för studerande

>>Inbjudan 

---

Seminarium om folkhögskolans 70-tal och 00-tal

Folkhögskolans veteranförening, Föreningen för folkbildningsforskning och föreningen Offensiv folkbildning arrangerar i vår i samverkan ett heldagsseminarium kring den svenska folkhögskolans 70-tal och 00-tal.   

TID OCH PLATS:
Seminariet äger rum fredagen den 19 mars 2010, kl 10-16, i Folkbildningsrådets lokaler, Rosenlundsgatan 50, Stockholm (vid Södra station, första uppehåll med pendeltåg söderut från Centralen).

INNEHÅLL OCH MEDVERKANDE:
Semiariets innehåll fokuserar på förnyelserörelser inom folkhögskolan.
Utgångspunkten för seminariet är en tillbakablickande studie kring 70-talsrörelsen ”Progressiv folhögskola” som Staffan Roselius genomfört och redovisat i en rapport. Studien kommer att presenteras såväl inför seminariet (i skriftligt form genom förhandsutskick) som vid seminariet (genom en inledande föreläsning av författaren).
Utifrån Staffan Roselius´ redogörelse diskuterar vi sedan vilka spår som Progressiv folkhögskola har satt inom skolformen, vilka av dess värden som är synliga idag och hur dessa förvaltas av bl.a. den nutida förnyelserörelsen Offensiv folkbildning, vars talesman Lars Igeland också medverkar.

ANMÄLAN OCH KOSTNAD:
Anmälan inges per post eller mail till:
Stellan Boozon. Uranstigen 23, 587 29 LINKÖPING.
Mailadress: stellan.boozon@liu.se 

Anmälan skall förutom namn innehålla postadress för att möjliggöra förhandsutskick av tryckt seminariematerial, samt helst även ev. mail- och telefonadress.
Anmälan om deltagande kan ske fram t.o.m. den 15 februari 2010.

Seminarieavgiften är 100:-. Den erläggs på plats vid seminariet. Lunchkostnad tillkommer.
Kafffe serveras i anslutning till seminarielokalen, medan lunch avätes på egen bekostnad i närbeläget kvarter.

-----

Välkommen till Årsmöte och Riksträff:
för föreningen Offensiv Folkbildning på Vuxenutbildarcentrum vid Linköpings universitet måndag 20 april 2009 kl 10-17 (kaffe från kl 9.30)
Är f-linjen hotad? Hur blir det med folkbildningen i en samlad lärarutbildning?
Irma Carlsson informerar om utredningsförslaget, och vi diskuterar frågan.
Hur utvecklar vi Föreningen Offensiv Folkbildning? Vad ska vi arbeta med? Kvalitetsarbete? Samarbete mellan aktiva skolor? Arbete mot rasism? …
Anmäl deltagande senast den 14 april till lena@skordeman.com eller per telefon 0140-40005.

***

Botkyrka 23 januari 2008:
Kvalitet på folkbildningens egna villkor
Offensivens kvalitetskonferens 23 januari 2008. Läs mer>>

Åsa folkhögskola 26-27 mars 2007:
Rättvisa konkret - för att rädda vår planet!
Föreningen Offensiv folkbildning och Åsa folkhögskola inbjuder till ett tvådagars seminarium i samband med föreningens årsmöte. Läs mer >>

Stockholm 30 nov-1 dec 2006:
Hur kan folkhögskolorna arbeta för att stärka globala rättviserörelsen? Träff i samarbete med UBV. Läs inbjudan (world)>>

Stockholm 30 november 2006:
Folkbildningens framtid med den nya regeringen Extra årsmöte på Skeppsholmens folkhögskola. Läs inbjudan>>

September 2006:
Integration? Antirasism? Mångfald? Intersektionalitet? Riksträff för Föreningen Offensiv folkbildning Läs artikel mm >>

uppdaterad: 2011-03-03         info@offensivfolkbildning.se