Föreningen Offensiv Folkbildning

Vid ett möte i Uppsala 25 april 2003 bildades Föreningen Offensiv Folkbildning. Målsättningsparagrafen som antogs i Uppsala säger att föreningen ska arbeta för att: …"folkbildningen ska ha en offensiv karaktär och aktivt delta i samhällsdebatten samt främja samarbete med rörelser som verkar för ett solidariskt och rättvist samhälle".

Föreningen har nu funnits i sju år och har fått viss uppmärksamhet, främst inom folkbildningen. Folkbildningsrådet kontaktar oss för inspiration och tankeutbyte, vi blir intervjuade av olika tidningar och får förfrågningar om föreläsningar på folkhögskolor, studieförbund och sociala forum. Hittills har vi genomfört temadagar på ett tjugotal folkhögskolor runtom i landet.

Medlemmar i Föreningen Offensiv Folkbildning (länkar)
Botkyrka folkhögskola
Bäckedals folkhögskola
Finska folkhögskolan
Färnebo folkhögskola
Glokala folkhögskolan
Göteborgs folkhögskola
Kvarnby folkhögskola
Malungs folkhögskola
Stensunds folkhögskola
Stadsmissionens Folkhögskola
Utbildning för biståndsverksamhet-UBV
Wiks folkhögskola
Åsa folkhögskola
Östra Grevie Folkhögskola

Dessutom finns ett 11 enskilda medlemmar.

uppdaterad: 2010-06-10         info@offensivfolkbildning.se