På gång

Webbinarium 10/3: Ekofascism. Hur möter miljö- och klimatrörelsen hotet från högerextremismen?

Vad är ekofascism? Hur möter klimat- och miljörörelsen påverkanskampanjer från rasistiska och högerextrema rörelser? Hur ser vi till att införliva klimaträttvisa och antirasistiska perspektiv i allt vårt arbete? Välkommen till ett webbinarium där vi lär oss mer och diskuterar lösningar tillsammans!
När: onsdag 10 mars 18.00-20.30
Arrangeras av Färnebo folkhögskola tillsammans med Ungdom mot rasism och Föreningen Offensiv folkbildning.
—–

Program

Kl. 18-19.00 Kunskapsutjämning och paneldebatt:
– Daniel Vergara, Stiftelsen Expo
– Maria Darwish, doktorand i genusvetenskap vid Örebro universitet. I sin doktorsavhandling undersöker hon ekofascismens förhållande till genus, klimatförnekelse, omsorg och natur.
– Parul Sharma, människorättsjurist, hållbarhetsexpert samt ordförande för Amnesty Sverige.
Moderator: Alex Fridunger, Offensiv Folkbildning
Kl. 19.15-20.30 Perspektiv från miljö- och omställningsrörelsen:
Jordens Vänner: Lanja Rashid
Fältbiologerna: Leo Rudberg
Extinction Rebellion: Jonas Olsson
Klimataktion: Jeaninne O’Keffe
Omställningsnätverket: David Bennett
Ungdom Mot Rasism: Jorge María Londoño
Moderator: Carmen Blanco Valer, Färnebo folkhögskola

——

Bakgrund till webbinariet

Traditionellt förknippas högerextrema rörelser med klimatförnekelse, men det finns även andra och växande rörelser som på senare tid blivit alltmer synliga. Redan i 30-talets Tyskland använde nazismen retorik som delvis kan likna den som miljörörelsen använder sig av, men utifrån en helt annan syn på orsakerna till problemet och på alla människors lika värde. Följaktligen också med helt andra lösningsförslag. Grundtanken är rasistiska föreställningar om att vissa människor behöver rensas ut från jorden för att naturen ska kunna återgå till det ”naturliga” och att man genom att stänga gränser och skydda den egna nationen ska lösa klimatkrisen. Denna idéströmning har fått namnet ekofascism.
I dag ser vi än en gång hur dessa idéer sprids och används av högerextrema krafter världen över för att påverka och använda miljö- och klimatrörelsen för sina syften. Det tar sig i uttryck på flera sätt, det kan handla om att skylla miljöproblem på befolkningsökning i det globala Syd, invandring eller internationellt samarbete, om att infiltrera organisationer eller om att ropa efter diktatur för att lösa klimatkrisen. Det kan också handla om terrorattacker i ekofascismens namn, som den mot två moskéer i Christchurch i Nya Zeeland den 15 mars 2019.
Miljö- och omställningsrörelsen står dåligt rustade inför detta hot mot allas lika värde. Vi behöver mer kunskap och vi behöver föra en levande diskussion om hur vi kan bli inkluderande, motståndskraftiga och antirasistiska i praktiken. Miljö- och omställningsrörelsen får inte bli en enfrågerörelse – när vi pratar om att ställa om för att rädda klimatet måste vi samtidigt utgå från klimaträttvisa, antirasism och global solidaritet. Vi behöver prata om hur vi tillsammans ska bekämpa hotet från ekofascismen.

Välkommen!