Låt politikerna veta att folkhögskolan behövs!

 

Låt politikerna veta att folkhögskolan behövs!

Folkbildningen är ifrågasatt- och vi behöver fortsätta att visa upp vårt viktiga arbete för våra folkvalda. Därför uppmanar vi i föreningen Offensiv folkbildning alla som verkar inom folkhögskolan att fortsätta det opinionsarbete som vi och även lärarfacket startade under förra året.

I år klarade sig folkhögskolan förhållandevis väl i budgeten, medan studieförbunden fick dramatiska nedskärningar. Vem vet vad som väntar i kommande budgetproposition? Folkbildningens självständighet kan också urholkas om folkbildningsrådet avskaffas.

Det är viktigt att fortsätta visa på det viktiga arbete vi gör på folkhögskolorna. Ett sätt är att bjuda in politiska företrädare till våra skolor. Det är bra att trycka på både de partier som styr i Riksdagen och regionerna, men också de som är i opposition men snart kan vara tillbaka vid makten. Här är några förslag:

  • Tala med din skolledning och ämnesansvariga och bjud in politiker att besöka skolan eller att medverka i dialogmöten, t. ex inför EU – valet.
  • Ordna utfrågningar, dialogmöten med politiker och allmänhet i skolans lokaler under året.
  • Skriv insändare och påminn alla om er existens och det goda arbete ni gör.
  • Bjud in studieförbund, museer, kulturarbetare m. fl. till gemensamma strategimöten så att vi kan samarbeta och inte ställs mot varandra inför kommande budgetutmaningar.

Du som inte redan är medlem – kom med och stötta arbetet i Föreningen Offensiv folkbildning. Du kan vara individuell medlem och du kan också påverka din skola att gå med. Vi behöver vara många för att värna folkbildningen och folkhögskolorna! Här kan du bli medlem: https://forms.gle/VXRCWypfSHw6txGV7