Amnesti för de ensamkommande!

Nu behöver många av de unga ensamkommande flyktingar som omfattats av den nya gymnasielagen vår solidaritet. De som gick ut gymnasiet och våra folkhögskolor i somras hotas nu av utvisning. Enligt gymnasielagen får de bara stanna om de har fast jobb 6 månader efter avslutat gymnasium. Ett helt orimligt kort tid för någon ung att få fast anställning!

Tusentals unga ensamkommande har drabbats fruktansvärt sedan 2015 och hotas nu efter många år i Sverige av utvisning. Den största gruppen är unga afghaner. Många har skaffat sig utbildning och ett bra liv i Sverige.

Vi inom folkbildningen behöver ta kampen för asylrätten!

Vi i föreningen Offensiv folkbildning uppmanar alla lärare och deltagare på folkhögskolor att sprida kunskap om hur politiskt schackrande urholkar asylrätten. Sprid vår facebookuppdatering vidare! Tryck på alla politiker för amnesti NU.

Amnestin måste gälla alla, även de som inte omfattades av den nya gymnasielagen.
En permanent lag med stora försämringar av migrationspolitiken förbereds nu till sommaren 2021! Denna politik är en skam för vår demokrati och vi kan inte stillatigande låta det ske! Asylrätten ingår i FNs konvention för mänskliga rättigheter.

Under våren planerar vi ett webbinarium för alla skolor och om möjligt en budkavle mellan oss.